Alsószigetközi Földtulajdonosok Vadásztársasága

Üdvözöljük a társaságunk oldalán

RólunkGaléria

Vadászterület

A társaság vadászteülete Győrtől északra a Szigetközben található.

A vadászterület adottságait, első sorban az erdősültségét tekintve inkább apróvadas terület lenne, de a nagyvad, – mindenek előtt a vaddisznó – állományát és terítékadatait tekintve inkább vegyes vadas területnek számít.

A vadászterület zömét adó szántóföldeket sűrűn tagolják nádasok és erdőfoltokkal övezett belvízi csatornák, emellett a területhatár-vonalunk mintegy 70 %-át adó folyóvizeket kísérő galériaerdők kedvező életteret biztosítanak a vad számára.
Alsószigetközi Földtulajdonosok Vadásztársasága

Terület főbb vadfajai

Gímszarvas

A területen részben állandó, de váltóvadként is előfordul. A Duna folyam és a Mosoni-Duna folyó kevésbé zavart ártéri erdeiben megtelepedtek, mely populáció a vegetációs időszakban kb. 150%-al megnövekszik részben az országhatáron keresztül a szlovákiai Csallóközből, másrészt a Mosoni-Dunán keresztül, illetve nagyobb részben a terület északi oldalán határos vadászterületről beváltó egyedekkel.

Gímszarvas

Őz

A vadászterület egyik fő nagyvadjának az őz számít. Az őzállomány mennyiségi és minőségi javulást mutat a korábbi évekhez képest. Az utóbbi időkben arany illetve ezüstérmes minősítésű őzbaktrófeák minden vadászidényben előfordulnak. Cél az állomány további fejlesztése, és a koreloszlási jellemzők javítása.

Vaddisznó

A vaddisznó populáció a vadászterület jellegét figyelembe véve a mezőgazdaságilag megengedhető szintet elérte, és folyamatosan növekszik. Az állomány minőségi szempontból fiatal, de előfordulnak ezüstérmes kanok is.

A vaddisznó vadászata egész évben kiegyenlített és jó minőségű, szinte korlátlan vadászati lehetőséget nyújt a vadászati közösség tagjainak.

Vaddisznó

Vizivadak

Első sorban a tőkés réce vadászati lehetőségének nagy részét a Dunán vonuló egyedek jelentik, amelyek kedvező időjárási feltételek mellett etetéssel leköthetők és eredményesen vadászhatók. A vadászterülethez 45 km hosszúságú folyóvíz-felület tartozik, a Nagyduna és a Mosoni-Duna vonalán. Ez az adottság lehetővé teszi nem csak a vízi vad lesvadászatot, hanem a csónakból történő vadászatokat is. Emellett a sűrűn elhelyezkedő belvízcsatorna-hálózat, a természetes és bányatavak szintén nyújtanak vadászati lehetőséget vízi vadra.

Mezei nyúl

Állománya, a következetes vérfrissítésnek megfelelően gyarapszik, mindez összefügg a vadászterület dúvad állományának apasztásával és a megfelelő vadtakarmányozással is.

Mezei nyúl